Andholmen

Laserskåret trebyggesett

«Andholmen» ble bygget i Brattvaag, Møre og Romsdal og levert i 1938 til reder Karl Gregussen, Bø i Vesterålen. Fartøyet ble bygget som galeas med loddrett stevn og akterskipet krysserbygget. Motor 60-90 Hk Wichmann. Kjennesignal LJSZ.

«Andholmen» ble rekvirert av norske sjømilitære myndigheter i Nord-Norge under kampene i Ofotfjorden/Narvik-området april/mai 1940. Tyskerne kontrollerte den eneste dypvannskaien i området. Ca. 20.000 allierte soldater måtte derfor landsettes av mange mindre norske fartøyer, deriblant «Andholmen».I juni 1940 ble sjømilitær kommando heist om bord i «Andholmen» og fartøyet seilte til Skottland under kommando av fenrik Finn Lagaard Eriksen.

Kilde (Andholmen.no)